Profiel 3

Algemeen

Er wordt van aspecifieke lage rugpijn gesproken als er geen aanwijsbare specifieke oorzaak is die de klachten veroorzaakt. 90% van alle lage rugpijn patiënten ervaart deze rugpijn. De pijn die de patiënten ervaren kan worden verergerd door bepaalde houdingen, bewegingen en het tillen of verplaatsen van objecten. De pijn die wordt ervaren kan zowel continu of in episoden optreden en kan de patiënt in het dagelijks leven behoorlijk belemmeren (4).

Profiel 3

Bij profiel 3 is er sprake van aspecifieke lage rugpijn met een afwijkend beloop met dominante aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren (4).

Afwijkend beloop

Bij een ‘afwijkend beloop’ nemen de beperkingen en de participatieproblemen die door de patiënt ervaren worden niet af in de loop van de tijd, maar ze blijven gelijk of nemen zelfs toe. Onderdeel van een afwijkend beloop is een vertraagd herstel, dit betekent dat er gedurende 3 weken geen duidelijke toename in activiteiten en afname in participatieproblemen is (4).

Belemmerende factoren

Patiënten die gecategoriseerd kunnen worden in profiel 3, ervaren over het algemeen dominante aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren. Dit zijn factoren zoals stress, angst en depressie. Deze dragen het meeste bij aan het ontstaan en het blijven bestaan van de klachten. Daarnaast kunnen er ook andere factoren een rol spelen, zoals rugpijn gerelateerde factoren (zoals de duur, de ernst, de plek), individuele factoren (leeftijd, gezondheid) en werkgerelateerde factoren (slechte werkrelaties, zware fysieke werkomstandigheden) (1)(2)(3), zich ontwikkelen.

Behandeling

Patiënten in dit profiel ontvangen op de eerste plaats voorlichting en advies over de klacht en krijgen daarnaast een oefenprogramma. Om middels visuele ondersteuning duidelijkheid te scheppen over het ontstaan en het aanhouden van de klacht, kan er gebruik worden gemaakt van het MDBB-model template dat te vinden is op onze site. Daarnaast is het mogelijk, als er sprake is van angst voor bewegen bij de patiënt, om gebruik te maken van het Fear-Avoidance Model template dat ook te vinden is op de site. Mocht stress een voorname rol spelen dan kan het model van Selye worden gebruikt, ook hiervan is een template op de website te vinden. Het is van belang dat de patiënt een lichamelijk actieve leefstijl aanneemt, ter bevordering van het herstel. Maak hiervoor ook duidelijk dat een toename van de pijn niet samengaat met beschadiging van structuren in de rug (4). Mocht de fysiotherapie alleen niet toereikend zijn, dan kan er eventueel een samenwerking worden ingezet met psycholoog, bedrijfsarts of psychosomatisch therapeut; dit gebeurt uiteraard in overleg met de patiënt.

Hoe adviseer je de patiënt?

Stimuleer een lichamelijk actieve leefstijl, dit kan zelfs leiden tot een sneller herstel

Benadruk dat de aanwezige psychosociale factoren een negatieve invloed kunnen hebben op het herstel

De patiënt kan contact opnemen met de huisarts, bedrijfsarts en/of psycholoog bij persisterende psychosociale factoren die het herstel belemmeren

Stimuleer het blijven werken of het hervatten van werkzaamheden (eventueel met aanpassingen)

Stel een oefenprogramma op dat aansluit bij de behoefte van de patiënt (a.d.h.v. graded activity)

(bron: KNGF-richtlijn Lage rugpijn)

Referenties

  1. Chou, R. (2015). CLINICIAN ’ S CORNER Will This Patient Develop Persistent Disabling Low Back Pain ? Jama, 303(13), 1295–1302.
  2. Hayden, J. A., Chou, R., Hogg-Johnson, S., & Bombardier, C. (2009). Systematic reviews of low back pain prognosis had variable methods and results-guidance for future prognosis reviews. Journal of Clinical Epidemiology, 62(8), 781-796.e1. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.09.004
  3. Hayden, J. A., Dunn, K. M., van der Windt, D. A., & Shaw, W. S. (2010). What is the prognosis of back pain? Best Practice and Research: Clinical Rheumatology, 24(2), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.berh.2009.12.005
  4. Staal, J. B., Hendriks, E. J. M., Heijmans, M., Kiers, H., Lutgers-Boomsma, A. M., Rutten, G., … Custers, J. W. H. (2017). KNGF-richtlijn: Lage rugpijn (update klinimetrie 2017). Fysiopraxis, 13. Retrieved from https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/lage-rugpijn/downloads/lage-rugpijn-praktijkrichtlijn